Zapisy do Przedszkola

Zapisy dzieci do Przedszkola nr 18 w Tarnobrzegu
na rok szkolny 2012/2013

 • Zapisy na rok szkolny 2012/2013 trwają od 1 marca do 31 marca 2012
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci zameldowane na terenie gminy Tarnobrzeg urodzone w latach 2006, 2007, 2008, 2009. W szczególnych przypadkach i w miarę wolnych również dzieci urodzone w 2010 (I półrocze)
 • Podstawowym dokumentem przy zapisie jest karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (>>do pobrania tutaj<<)
 • Wyniki naboru ogłoszone zostaną w dniach 1-4 kwiecień 2012
 • Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy w terminie do 25 kwietnia br

Kryteria naboru

Pierwszeństwo w przyjęciu posiada:

 1. Dziecko pięcioletnie i sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 2. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego
 3. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
 4. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
 5. Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola tj. zapisane na 8-9 godzin i 3 posiłki a w następnej kolejności dzieci zapisane na 7 godzin
 6. Dziecko posiadające już rodzeństwo w naszym przedszkolu
 7. Dziecko z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci)

Serdecznie zapraszamy

Grażyna Rząd
Dyrektor Przedszkola Nr 18

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu