Tygodniowy rozkład zajęć i zabaw

Praca wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu organizowana jest w różnych formach. Są to:

 • Zabawy np.: ruchowe, konstrukcyjne, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, komputerowe, plastyczne
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela m.in.: edukacja językowa, społeczna, matematyczna, poznawanie przyrody i świata, technika, muzyka, plastyka, ćwiczenia gimnastyczne
 • Czynności samoobsługowe i prace użyteczne
 • Spacery i wycieczki
 • Uroczystości i konkursy

Zabawy

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Zabawa uczy, wychowuje, rozbudza określony stosunek do otoczenia społecznego, daje możliwości zdobycia doświadczenia i wiadomości, pobudza do komunikowania się, myślenia i twórczości oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości. Zabawy dzieci są bardzo różnorodne, dlatego klasyfikuje się je według rozmaitych kryteriów. W zależności od poziomu własnej aktywności dziecka wyróżniamy zabawy:

 1. swobodne - podejmowane z inicjatywy dziecka
 2. kierowane przez rodzica lub nauczyciela. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczestniczących w zabawie wyodrębniamy zabawy
 3. indywidualne i grupowe. W zależności od poziomu uspołecznienia dzieci przebywających w grupie możemy wskazać trzy rodzaje zabaw:
  1. równoległe - gdzie dzieci bawią się obok siebie, ale nie ze sobą;
  2. zbiorowe - gdzie dzieci bawią się wspólnie, lecz nie dzielą miedzy siebie ról i funkcji;
  3. zespołowe - podporządkowane wspólnemu celowi, z podziałem ról, przywódcą i wykonawcami poszczególnych zadań.

W praktyce przedszkola napotka się różne rodzaje klasyfikacji zabaw według ich treści, różna też jest ich terminologia. Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw to:

 1. zabawy manipulacyjne
 2. zabawy konstrukcyjne
 3. zabawy tematyczne
 4. zabawy dydaktyczne
 5. zabawy ruchowe

Zajęcia

Dni
Tygodnia

Grupa I 3 latki
czas trwania zajęć
15 minut

Grupa II 4 latki
czas trwania zajęć
30 minut

Grupa III 5 i 6 latki
czas trwania zajęć
30 minut

Poniedziałek

 1. Edukacja społeczna
 2. Ćw. gimnastyczne
 1. Edukacja społeczna
 2. Ćw. gimnastyczne
 1. Edukacja społeczna
 2. Ćw. gimnastyczne

Wtorek

 1. Edukacja matematyczna
 2. Muzyka z rytmiką
 1. Edukacja matematyczna
 2. Muzyka z rytmiką
 1. Edukacja matematyczna
 2. Muzyka z rytmiką

Środa

 1. Edukacja językowa
 2. Ćw. gimnastyczne
 1. Edukacja językowa
 2. Ćw. gimnastyczne
 1. Edukacja językowa
 2. Ćw. gimnastyczne

Czwartek

 1. Przyroda i świat
 2. Plastyka
 1. Przyroda i świat
 2. Plastyka
 1. Przyroda i świat
 2. Plastyka

Piątek

 1. Plastyka
 2. Muzyka
 1. Technika
 2. Muzyka
 1. Technika
 2. Muzyka

Przyjęty podział na rodzaje zajęć nie oznacza, że w zajęciach występuje tylko i wyłącznie dany rodzaj aktywności dziecka. Chociaż jest ona dominująca z uwagi na zaplanowane cele edukacyjne, które chcemy osiągnąć na tym zajęciu. Każde zajęcie jest jednak tak zorganizowane by uczenie się dziecka było oparte na działaniu, przeżywaniu, samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań i przyswajaniu określonej wiedzy w sposób wielozmysłowy.

Czynności samoobsługowe

Samodzielne ubieranie, rozbieranie, mycie rąk, kulturalne jedzenie, sprzątanie po sobie, sznurowanie butów, wiązanie kokardki, zapinanie guzików itp. to umiejętności ważne i dają lepsze samopoczucie dziecku. Opanowanie ich zależy od wieku dziecka i od poziomu osiągniętego rozwoju motorycznego. Dlatego maluszka uczymy się prostych czynności samoobsługowych natomiast od starszych wymagamy bardziej skomplikowanych czynności. Np. 3 latek włoży sam buciki , 4 latek zapnie guziki, a 6 latek powinien wykonać wszystkie w/w czynności samoobsługowe. Pomagamy dzieciom lecz nie wyręczamy w samoobsłudze. Konieczne jest by dzieci nauczyły się samodzielnie obsługiwać i uczestniczyły w utrzymaniu czystości, porządku i estetyki otoczenia.

Prace użyteczne

Prace użyteczne wnoszą w życie dziecka wiele wartości. Jest to naturalna droga uspołecznienia dziecka, stymulują rozwój motoryczny dziecka, rozwijają je umysłowo. Do najbardziej popularnych prac należy: obowiązek sprzątania po sobie zabawek, porządkowanie osobistych przyborów szufladzie, pełnienie dyżurów, pielęgnowanie roślin, segregowanie klocków itp. Włączanie dzieci w gospodarstwo przedszkola następuje stopniowo, różnicując zadania do wieku i możliwości dzieci.

Spacery i wycieczki przedszkolne

 1. spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych np.: las, łąka, sad, ogródek
 2. wycieczki do miejsc użyteczności publicznej np.: Dom Kultury, kino, teatr, ośrodek zdrowia, poczta, biblioteka, szkoła itp.
 3. wycieczki krajoznawczo-turystyczne np.: nasze przedszkolaki były min: w Muzeum Etnograficznym w Kolbuszowej, w ZOO Krakowie i Zamościu, Muzeum Lalek w Pilźnie, Bałtowie, Rzeszowie, podróżowały pociągiem itp.

Uroczystości

Wewnętrzne

 1. Andrzejki
 2. Zdrowym być - promująca zdrowy styl życia
 3. Mikołajki
 4. Wigilia w przedszkolu
 5. Zabawa karnawałowa
 6. Dzień Babci i Dziadka
 7. Powitanie wiosny
 8. Dzień Matki lub Dzień Rodziny
 9. Dzień Dziecka
 10. Pożegnanie starszaków

Zewnętrzne

 1. Wszystkie Dzieci Nasze Są- koncert charytatywny
 2. Wielka scena mali artyści - przegląd dorobku artystycznego przedszkoli

Konkursy

 1. Muzyczne np.: Festiwal piosenki Ekologicznej
 2. Plastyczne
 3. Twórczości literackiej
 4. Wiedzy i sprawności na określony temat
 5. Rywalizacje i współzawodnictwo sportowe

Konkursy mają charakter wewnątrz-przedszkolny, między-przedszkolny a także mają zasięg wojewódzki i ogólnopolski i dotyczą różnej tematyki. Dzieci z naszego przedszkola brały również udział w konkursach plastycznych międzynarodowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu