Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2011/2012

Dzień
tygodnia

Grupa I
3 latki

Grupa II
4 latki

Grupa III
5 i 6 latki

Poniedziałek

-

Język angielski

Język angielski

Wtorek

Rytmika

Religia
Rytmika

Religia
Rytmika

Środa

-

Język angielski

Język angielski

Czwartek

-

Religia

Religia

Piątek

-

-

-

Język angielski

(zajęcia organizowane na wniosek rodziców)

Małe dzieci mają zadziwiającą zdolność przyswajania języka. Z łatwością zapamiętują standardowe wypowiedzi (w postaci wierszyków, piosenek, rymowanek). Wczesny start umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą obcego języka. Poprzez taki właśnie kontakt aparat słuchowy i artykulacyjny dziecka (który nie jest jeszcze wykształcony w pełni, a tym samym "nastawiony" na odbiór głównie dźwięków języka ojczystego), w naturalny sposób dostosowuje się do wysłuchiwania i wymawiania dźwięków charakterystycznych dla języka obcego.

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych koncentruje się na:

 • sprawności rozumienia (słuchanie)
 • zachęty do udzielania krótkich wypowiedzi (mówienie)
  (nie należy jednak oczekiwać samodzielnego tworzenia zdań złożonych)

Program języka angielskiego realizowany jest przez:

 • słuchanie wypowiedzi nauczyciela (wypowiedzi te są proste i powtarzają się jak najczęściej, towarzyszy im mimika i gestykulacja, obrazek)
 • naukę piosenek, wierszyków, rymowanek
 • opowiadanie krótkich historyjek, odgrywanie mini-przedstawień
 • układanki, gry i zabawy z poleceniami w języku angielskim
 • naukę liczenia (zakres uzależniony od wieku dziecka)

Rytmika

Nauka piosenek, ćwiczenia słuchowe, ruchowe, zabawy przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki poważnej, nauka tańców.

Celem zajęć rytmiki jest:

 • wzbudzanie zamiłowania do muzyki
 • kształcenie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych
 • nauka śpiewania piosenek
 • kształcenie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych (słuch wysokościowy, poczucie rytmu i tempa, pamięć muzyczna) poprzez różne formy aktywności (tańce, układy ruchowo - przestrzenne, grę na instrumentach perkusyjnych, rytmizację wierszy, zabawy sensoryczne)

Obok założeń związanych z muzycznym rozwojem dziecka realizowane są również cele ogólno-wychowawcze takie jak:

 • zapobieganie wadom postawy
 • kształcenie motoryki
 • dostarczenie radości i odprężenia
 • rozwój poczucia dyscypliny
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie
 • kształcenie umiejętność indywidualnego "wypowiedzenia się"

Tematyka zajęć skorelowana jest z tematem przewodnim zaproponowanym przez nauczyciela prowadzącego grupę. Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje, ułatwiając utrwalanie zdobytej wiedzy.

Wszelkie uroczystości okazjonalne, lub podsumowujące pewien okres wspólnych działań, wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.

Religia

(bezpłatnie na życzenie rodziców)

"W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem"
Jan Paweł II

Wychowanie religijne jest bardzo ważne, w życiu małego dziecka. Ewangelizacją dzieci zajmują się ich rodzice. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi jej dopełnienie i rozwinięcie. Religia organizowana jest na życzenie rodziców. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i są bezpłatne.

Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie najmłodszych członków Rodziny Bożej do Chrystusa i Kościoła oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi prawdami wiary poprzez opowiadania, mini scenki teatralne, zabawy muzyczno-ruchowe oraz obrazy. Pomagają też wypracować właściwe relacje w grupie oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości. Dzieci uczą się wielu piosenek, kolorują obrazki dotyczące katechezy . Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat, życie, Chrystus - Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.

Gimnastyka korekcyjna

(bezpłatnie na wniosek rodziców - ze skierowaniem lekarskim)

Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa, koślawość i szpotawość kolan, płaskostopie, wady postawy. Gimnastyka prowadzona jest w małych kilkuosobowych grupach 2 razy w tygodniu po 30 minut.

Zestawy ćwiczeń dobierane są indywidualnie do potrzeb konkretnych dzieci. Celem gimnastyki jest również rozwijanie sprawności fizycznej i profilaktyka wad postawy.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu