Ramowy rozkład dnia

I

700 - 815

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłow dzieci.
 • Zabawy integrujące grupę.

815 - 830

ŚNIADANIE

830 - 900

 • Ćwiczenia ogolno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, zabawa ruchowa).

II

Realizacja podstawy programowej900 - 915

 • Schodzenie się dzieci zapisanych na 5 i 7 godzin.

915 - 930

 • Zabawa ruchowa.

930 - 1030

 • Realizacja zadań edukacyjnych wg Tygodniowego Rozkładu Zajęć.

1030 - 1130

 • Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (deszcz, mróz, wiatr), zabawy ruchowe.
 • Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe.

1130 - 1200

OBIAD

1200 - 1345

 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali lub na placu przedszkolnym. (1 godz.)
 • Ćwiczenia artykulacyjne, słownikowe, ortofoniczne.
 • Słuchanie opowiadań literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie bajek wierszy,fragmentów ksiązek.
 • Ćwiczenia ogolno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

1345 - 1400

 • Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawa ruchowa.
 • Rozchodzenie się dzieci.

III

1400 - 1430

Przygotowanie do podwieczorku i PODWIECZOREK

1430 - 1600

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
 • Zabawy ruchowe i zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy ogólnorozwojowe.

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa ale zadania realizowane są przez udział dziecka w różnorodnych formach działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola m.in.:

 • w zabawach min. ruchowych, konstrukcyjnych, dowolnych, tematycznych, edukacyjnych, komputerowych, plastycznych, muzycznych, słuchowych, ortofonicznych
 • w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela m.in.: edukacji językowej, społecznej, matematycznej, poznawaniu przyrody i świata, technice, muzyce, plastyce, ćwiczeniach gimnastycznych
 • czynnościach samoobsługowych i pracach użytecznych
 • spacerach i wycieczkach
 • uroczystościach i konkursach.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu