Nasza kadra

mgr Grażyna Rząd - nauczyciel dyplomowany - dyrektor przedszkola

 • Ukończyłam
  • Studia magisterskie w WSP w Warszawie o kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczebrzeszynie
  • Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą
  • Kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego
  • Liczne kursy m. in. : w zakresie nowoczesnych form i metod pracy, nurtów wychowania i kształcenia, kierowania zespołem.
 • Jestem autorem innowacji pedagogicznych i organizacyjnych realizowanych w przedszkolu.
 • Posiadam II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki przedszkolnej.

Przedszkolem Nr 18 w Tarnobrzegu kieruję od 1989 r. Wpływam na efekty pracy i kierunek rozwoju przedszkola. Za główne czynniki determinujące efektywność edukacji przedszkolnej uważam: kwalifikacje nauczycieli, warunki materialne, metody i formy pracy oraz współpracę z rodziną i środowiskiem. Dlatego troszczę się o profesjonalizm i postęp pedagogiczny we wszystkich tych obszarach.

Zależy mi by wychowaniem przedszkolnym objąć wszystkie dzieci mieszkające w osiedlu. Staram się niwelować bariery dostępu do przedszkola, systematycznie zwiększać wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego. Obecnie wynosi on 90%.

Promuję model edukacji krytyczno-kreatywnej. Za priorytetowe dążenie przyjmuję kształtowanie u dzieci takich cech jak: kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność w myśleniu i działaniu, komunikatywność oraz współpracę.

mgr Barbara Zając - nauczyciel dyplomowany - społeczny zastępca

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem również absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie gdzie ukończyłam studia na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego. Posiadam uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, ukończyłam kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Uczestniczyłam w wielu warsztatach, kursach min pedagogice zabawy, miałam okazję poznać programy M. i Ch.Knillów w terapii dzieci z poważnymi zaburzeniami w rozwoju. Ukończyłam kurs I-stopnia z zastosowania technik paperart-u z wykorzystaniem mas plastycznych i technik decoupage. Wszystkie zdobyte umiejętności staram się przenosić na grunt przedszkola. Wykorzystuję w pracy z dzieckiem metody aktywne po to by mogło rozwijać swój wrodzony potencjał.

Wiem że dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Pomagając dziecku w drodze do wspaniałej przyszłości wzbogacam nie tylko świat dziecka, ale także swój własny.

Współczesny świat, życie stawia nam coraz wyższe wymagania. Zmienność sytuacji i reguł w świecie społecznym jest codziennością. Każde rozwiązanie problemów życia zbiorowego, wymaga od jednostki inicjatywy, samodzielności oraz umiejętności kreatywnego przetwarzania zastanej rzeczywistości. Dlatego w swojej pracy staram się dostarczać dzieciom bodźców, podążać za nimi, być nauczycielem, który autentycznie prowadzi ale nigdy nie ogranicza.

mgr Marta Zych - nauczyciel dyplomowany

"Dzieci są pięknem tego świata, jakie one są taki będzie świat" - to zdanie jest mottem w mojej pracy.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu wad postawy i pracowałam jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, wymaga wiele cierpliwości i wsłuchania się w ich potrzeby i pragnienia.

Bezcenne w pracy z dziećmi są metody i techniki twórcze dające dziecku możliwość poznania świata, doświadczania, eksperymentowania, realizacji własnych pomysłów, wyrażania uczuć. Dlatego też ukończyłam kurs: "Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym" co pozwala mi właściwie dobierać metody i formy pracy.

Lubię tańczyć i śpiewać. Podniosłam swoje kwalifikacje w tym zakresie, biorąc udział w warsztatach z pedagogiki zabawy i wesołych tańców. Dzieci z moich grup są rozśpiewane i roztańczone.

Najważniejsze, aby dziecko będąc ze mną czuło się bezpieczne, szczęśliwe, radosne, mogło odkrywać w sobie to co najlepsze. Aby podczas wspólnych zabaw mogło zdobywać nowe wiadomości i umiejętności i stawać się twórczym i wartościowym człowiekiem. Dlatego każdego podopiecznego traktuję indywidualnie i z troską.

Joanna Biśtyga - nauczyciel dyplomowany

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie w Rzeszowie o kierunku pedagogika przedszkolna, a także wiele kursów z pedagogiki zabawy, technik plastycznych oraz psychologii. Zdobyte umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy. Dużą satysfakcję i przyjemność daje mi prowadzenie z dziećmi zajęć plastycznych, muzycznych i przyrodniczych.

Najważniejszą osobą w przedszkolu jest dziecko. Dlatego każdego wychowanka staram się traktować indywidualnie, stwarzając warunki do jego pełnego rozwoju. Pragnę by dziecko czuło się w przedszkolu kochane, akceptowane, szczęśliwe. W swojej pracy kieruję się zasadą "uczymy się od siebie nawzajem".

mgr Krystyna Węgiel-Chojnacka - nauczyciel dyplomowany - katecheta

Ukończyłam studia wyższe o kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie Rzeszowskim a także studia magisterskie z Teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na życzenie rodziców prowadzę zajęcia dodatkowe z religii w każdej grupie wiekowej w oparciu o historie biblijne i tematy związane z rokiem liturgicznym.

Spotkania mają zbliżyć najmłodszych członków Rodziny Bożej do Chrystusa i Kościoła oraz zapoznać dzieci z podstawowymi prawdami wiary poprzez opowiadania, mini scenki teatralne, zabawy muzyczno-ruchowe oraz obrazy. Pomagają też wypracować właściwe relacje w grupie oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości. Dzieci uczą się wielu piosenek, kolorują obrazki dotyczące katechezy.

Lidia Czerepak - nauczyciel stażysta

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie w Rzeszowie o kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Obecnie studiuję w Wyższej Szkole Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z terapią pedagogiczną. Zdobyte umiejętności i wiadomości wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi.

Praca z dziećmi to ciągła młodość, ciągłe poszukiwanie i odkrywanie innych ludzi oraz siebie samego. Myślę, że żaden zawód nie daje człowiekowi tyle możliwości bycia kreatywnym i twórczym. Każdy dzień pracy jest inny, pełen niespodzianek czasem nieoczekiwanych sytuacji co skłania do bycia aktorką, bo od odegrania roli często zależy sukces zajęcia, lepszego zrozumienia treści które chcę przekazać najmłodszym.

Każde dziecko ma inną osobowość, przejawia różne zdolności, boryka się z różnymi trudnościami. Moim zadaniem jest dbać o każdego wychowanka, rozwijać uzdolnienia, które w nim drzemią oraz niwelować wszelkie trudności.

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Jan Paweł II

mgr Małgorzata Michalska - nauczyciel dyplomowany logopeda

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku pedagogika oraz Podyplomowego Studium Logopedii Korekcyjnej na UMCS w Lublinie.

Ukończyłam wiele kursów specjalistycznych m.in.: o pracy z dzieckiem jąkającym się, niesłyszącym i inne.

Od 13 lat pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnobrzegu jako logopeda i zajmuję się głównie dziećmi w wieku przedszkolnym.

Oprócz diagnozy i terapii logopedycznej prowadzę w przedszkolach przesiewowe badanie słuchu.

mgr Ewelina Kliza - pomoc nauczyciela
(pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Administracja i obsługa

Swoim ciepłym życzliwym i profesjonalnym podejściem do pracy, dzieci i rodziców współtworzą w przedszkolu miłą atmosferę. Są wyjątkowo pracowici i emocjonalnie zaangażowani w wypełnianie obowiązków, lubiani przez dzieci. Dbają o wyżywienie, porządek oraz czystość i ład na terenie przedszkola i w ogrodzie. Oprócz tego opiekują się dziećmi, pomagają im w samoobsłudze, ubieraniu, karmieniu czy poprawianiu fryzur. Troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 • O to by w przedszkolu było czysto i estetycznie starają się panie: Teresa Krawczyk, Aneta Winogrodzka, Anna Motyka
 • Uwzględniając gusta i preferencje kulinarne naszych przedszkolaków pyszne obiadki gotuje pani: Maria ZiołoAnna Szlęzak
 • Sprawami administracyjnymi oraz planowaniem i organizowaniem wyżywienia zajmuje się pani: Maria Turek
 • Finanse prowadzi pani mgr Małgorzata Mazurek

Zajęcia dodatkowe

 • mgr Urszula Weryńska Żyła - Język angielski
 • mgr Anna Pintal - Rytmika

Ponadto

 • mgr Małgorzata Michalska - opieka logopedyczna
 • mgr Teresa Czech - opiekun pedagog

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu