Czytamy dzieciom

Od roku 2003 realizujemy program autorski Klementynka - rozwijający mowę i zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku przedszkolnym. Urządziliśmy i wykorzystujemy do tego celu pomieszczenie nazwane przedszkolnym "Pokojem bajek". W marcu 2004 roku zostaliśmy przyjęci do Ogólnopolskiego Klubu Czytających Przedszkoli pod patronatem Fundacji ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego. Jednocześnie powołaliśmy lidera ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Konsekwencją tych działań jest systematyczne codzienne czytanie dzieciom we wszystkich grupach wiekowych około 20 minut dziennie, a także promowanie głośnego czytania wśród rodziców oraz liczne przedsięwzięcia związane z rozwijaniem czytelnictwa.

Czas dzieciństwa kojarzy się nam ze światem bajek, opowieści i legend, przebywaniem z rodzicami, dziadkami w cudownym świecie fantazji. Osoba dorosła była dla nas przewodnikiem, otaczała nas wtedy magia czytanych słów, a nasza wyobraźnia ogarniała nieznane przestworza i postaci.
Takie chwile z dzieciństwa wracają do nas po wielu latach, stanowiąc skarbnicę przekazanych w ten sposób mądrości życiowych, odczucia bliskości drugiego kochającego nas człowieka.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że przedszkolaki uwielbiają kontakt z książką, chwile, gdy mogą znaleźć się w zaczarowanym świecie "magii". Niektóre mogą tak się zasłuchać, że trzeba je przywoływać do rzeczywistości. Ile dzieci tyle przeżyć związanych z książką. My dorośli jesteśmy ich przewodnikami po świecie ukrytym w książkach. Od naszego czytelniczego wysiłku zależy, czy będą miały swoich ulubionych bohaterów, czy po wielu latach sięgną po kochaną książkę oraz czy będą w stanie przeczytać szkolne lektury.

Dobra książka uczy jak rozróżniać dobro od zła, bo pokazuje konsekwencje dobrych i złych czynów. Przynosi wzorce pięknych postaw takich jak: altruizm tolerancja przyjaźń. Pomaga zrozumieć i zaakceptować przyjęte normy zachowań społecznych. Uczy akceptować innych i siebie samych, wzmacnia emocjonalnie. Dobra książka rozwija intelektualnie, uruchamia wyobraźnię, pobudza do ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, wzbogaca zasób słownictwa, uczy poprawnej mowy ojczystej.

Wiek przedszkolny jest najbardziej naturalnym czasem, w którym należy czytać dzieciom jak najwięcej. Czytanie dziecku codziennie jest najważniejszą inwestycją w jego przyszłość. W czasach zdominowanych przez telewizję i gry komputerowe nie możemy pomijać roli książki, dlatego musimy znaleźć czas aby czytać książki naszym dzieciom.
My czytamy i zachęcamy wszystkich by też czytali, by pielęgnowali te szczególne chwile. Przecież tak niewiele trzeba by wybrać się w daleką podróż, nawet… na koniec świata bez zbędnych formalności.

Barbara Zając
Przedszkolny lider Kampanii
Cała Polska Czyta Dzieciom

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu